De huurwaarborg vestigen: hoe zit dat juist?

De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van het huurcontract stort op een geblokkeerde rekening op zijn eigen naam. Eens de huur afgelopen is, krijgt de huurder het bedrag terug. Dit natuurlijk enkel wanneer de huurder al zijn plichten volgens het huurcontract nagekomen is.  Is dit niet het geval? Dan zal de verhuurder de kost hiervan met de huurder overeenkomen, en afhouden van de huurwaarborg. De huurder kan de huurwaarborg, of het overgebleven deel ervan enkel terugkrijgen door een schriftelijk akkoord van de verhuurder.  

Wat zegt het Vlaams woninghuur decreet? 

Voor huurcontracten die gesloten worden vanaf 1 januari 2019 geldt dat de verhuurder maximaal drie maanden huur mag vragen.  Hoe de huurder deze huurwaarborg stort, kan op verschillende manieren. De huurwaarborg cash betalen kan niet.  

Welke manieren zijn er? 
  • De huurder opent een geblokkeerde rekening op zijn eigen naam en stort hierop een bedrag dat gelijk is aan maximaal drie maanden huur.  
  • De huurder vraagt een zakelijke zekerheidsstelling aan bij een financiële instelling. De bekendste hier is de huurwaarborg via Korfine. Dit opnieuw voor een bedrag van maximaal drie maanden huur.  
  • De huurder vraagt aan het OCMW om de huurwaarborg voor te schieten. Hij kan dit bedrag dan in schijven afbetalen aan het OCMW. Het bedrag hier staat ook gelijk aan maximaal drie maanden huur. Opgelet: Je moet als huurder aan bepaalde voorwaarden voldoen, vooraleer je hiervan gebruik kan maken.  
  • De huurder kan een ander persoon borg laten staan voor hem. Dit is de minst voorkomende manier, niet elke verhuurder accepteert deze manier.  
Welke problemen duiken nu op?  
  • Het plaatsen van een huurwaarborg op één van bovenstaande manieren zijn niet de meest hedendaagse oplossingen. Vaak moet er een bewijs bezorgd worden aan de makelaar, dit moet dan in gescand worden, opgeslagen in het juiste formulier etc...
  • Een ander probleem is het vergelijken van handtekeningen. Vooral bij het plaatsen van een huurwaarborg bij een zakelijke zekerheidsstelling is dit een veelvoorkomend probleem. De handtekeningen bij het plaatsen van de huurwaarborg, en het vrijgeven ervan moeten exact overeenkomen. Natuurlijk kan het al eens dat bij een huur van bijvoorbeeld 9 jaar handtekeningen geëvolueerd zijn en dus niet meer perfect op elkaar gelijken. Vooraleer dit volledig gecheckt is, kan je al snel weken bezig zijn.  
  • Instapkosten: In veel gevallen vragen zakelijke zekerheidsinstellingen een instapkost bij het openen van je huurwaarborgrekening. Dat betekent dus geld betalen, om jouw geld aan hen toe te vertrouwen... Uhm?  
  • Rompslomp: In het algemeen is het vrijgeven van de huurwaarborg een rompslomp aan documenten. Er moet een vrijgavedocument ondertekend worden, in gescand, doorgestuurd, en dan moet je als huurder nog wachten tot wanneer je eindelijk je geld terug hebt. Deze wachttijden lopen in veel gevallen op tot 2 weken.  

 

Hoe kan het beter?  

Bij Rentio vinden wij dat een huurwaarborg snel geplaatst, maar ook snel vrijgegeven moet kunnen worden. Wat denk je van; een volledig digitale huurwaarborg, op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder, zonder instapkost, met depositogarantie én vrijgave binnen de 48 uur. Gedaan met die rompslomp dus.

Klinkt dit als muziek in je oren? Wij komen je met plezier informeren over onze huurwaarborg + de rest van onze digitale oplossingen voor verhuur.  

Of volg onze Rentio webinar over de huurwaarborg; donderdag 30 september. Inschrijven kan via onderstaande link. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Y3BxeK41QVO29pT_7xTolA


Don't miss these stories: